Mina Erfarenheter !
( Tidigare uppfödning i Demefinezz regi )

Jag väljer vägar & metoder i aktuellt område utifrån :

- Vad individen har med sig för egenskaper sedan födsel
 
- Förarens kunskaper & förmågor i att hantera /framföra sin hund och ekipagets relation ( speciellt vid problemhantering / oönskade beteenden )

Min strävan är en öppen syn på hundvärldens alla ”metoder” & inlärningstänk –  är instruktören  & uppfödaren som hela tiden suktar efter nya kunskaper oavsett om jag lyssnar på en Sm förare eller någon i min träningsgrupp . Att ha tävlat under många år , haft kurser  & hjälpt många privat , har gett mig insikt i att det är inte meriter som gör en bra instruktör eller uppfödare – möjligen ger många meriter , en duktig hundförare  …men att lära ut , coacha & hjälpa folk att hjälpa sina egna hundar , är en helt annan gåva .

Jag har de senaste 15 åren tävlat aktivt inom elitspåret , söket & våra olika lydnadsklasser – min första RR tik var nr 2 i Sverige att ta första pris i elitklass . Jag har sedan 8 år tillbaka tränat aktivt & regelbundet IPO - en sport som jag verkligen fastnat för.

Jag har aktivt haft kurser för SBK sedan 20 år tillbaka . Men den största kunskapen har jag hämtat in & samlat genom alla  privata  ekipage/ grupper  jag hjälpt ,omplaceringar, valpkullar   & min egen träning med mina hundar .
Jag tror på en stark grundplatta i relationen , en relation som blivit prövad & där man gått igenom utmaningar & svårigheter tillsammans – man har hittat lösningar , skapat trygghet & tydlighet & man litar på varandra . Kunskap om sin egen hund & dess egenskaper är viktigt för mig eftersom jag tror på att felinlärning eller då hunden utvecklar egna olater , är just pga. att ägaren ej har tillräcklig kännedom om sin hund & vad hundar  kan åstadkomma om man inte lyfter , dämpar , ramar in . Jag använder mig av klicker , target likväl som jag kan använda mig av att helt enkelt visa hunden till utförande – allt beror än en gång på vilken typ av hund & vilken typ av förare , jag arbetar med samt vilken situation vi står inför eller i .

Min strävan är dock alltid att ekipaget ska ha en grundplatta i relationen som är trygg /stabil. Jag tror inte på att slänga in ekipage med problematik så som hundaggressioner , sociala osäkerheter , stress , resursförsvar , hanteringsproblem mfl. i en värld som baserar inlärning på förväntan eller att hunden själv ska lista ut hur den ska agera för att det ska löna sig – detta är för mig som att ge medicin  som lindrar /dämpar ,utan att egentligen reda ut bakomliggande orsak & i stället behandla på djupet , en gång för alla . Så som aveln utvecklats de sista 10 åren så är det få hundar med utvecklade felbeteenden som trivs med att ges 10 olika alternativ & de ska luska ut vad som lönar sig bäst - detta skapar mycket stress & aktivitet i redan väldigt energifyllda & aktiva hundar !

Att visa , styra & coacha i ledarskapet är underskattat i dag . Jag är övertygad om att det ökade  antalet  omplaceringar , avlivningar - slagsmål mellan hundar , hundar som biter folk - att alla dessa ökningar har ett samband med hundtränarens utveckling & val av "metoder" & inlärning . Vi känner inte våra hundar och vi forcerar framåt ..

Precis som i alla andra relationer vi vill utveckla & bevara , så måste även våran relation till vår hund , vårdas  – i hundens fall så är det viktigt för mig med en väl stimulerad hund – dvs. att hunden är mentalt aktiverad regelbundet …detta försätter inte bara hundens sinnes stämning i en , oftast , god nivå , utan främjar oftast samarbetet  också - därför säljer jag också bara hundar för arbete där det finns ett tydligt mål hos hundföraren  .

Relationen ska byggas så stark så då tillfällena kommer då hunden tvivlar , blir osäker & det uppstår situationer som hunden anser svåra att lösa , då ska den ha ”lätt” för att lyssna & känna sig trygg med att föraren ”tar över / visar vägen . För mig är det viktigt att det finns ngn form av”  förtroende konto ” som har byggt så starkt , så det frigör möjligheten för mig som förare att faktiskt ha utrymme att få göra fel , begå misstag i inlärningen , bli arg då jag har en dålig dag ….

Jag formar mina hundar mycket genom leken – där lär vi oss kommunicera , koncentrera , regler , förbud , ordförståelse , samarbete . I leken kan jag lätt utmana & utveckla & eftersom jag alltid har en morot & belöning .

I leken kan jag också lära in att koncentration & rätt sinnesstämning i olika delar /utföranden , lönar sig = belöning . Leken är också en relations stärkare som innebär att oavsett vad jag vill använda min hund till i framtiden så har jag skapat glädje , ordförståelse , regler , tydlighet & relation.

Jag vill aldrig bli instruktören som har en metod & stoppar in alla ekipage därunder – jag vill utveckla varje ekipage & individ utifrån deras förutsättningar , jag vill behålla min ödmjukhet & fortsätta inse att ju mer jag lär mig ju mer inser jag va lite jag kan :)

Jag brinner för raserna jag föder upp , för det enskilda ekipagets utveckling . Jag älskar sammanhållningen vi tillsammans kan skapa i hundvärlden ,men framför allt i vår kennelverksamhet , den är en viktig nyckel till framgången för varje ekipage , att just känna sig omgiven av omtanke & hjälpsamhet . 

Min uppfödning och mina hundar är inte en hobby , det är en livsstil jag valt att leva till 100% 

 Allmänlydnads instruktör SBK
Tävlingslydnadsinstruktör SBK
Spårutveckling SBK
SWDI - hårda spår
Problemhunds utveckling – Jan Gyllensten , hundkompetens.
Hundens mentalitet i tävling & vardag – Jan Gyllensten , hundkompetens.
Hundens mentalitet i tävling & vardag  – Jan Gyllensten , hundkompetens.
Uppfödning av rottweiler i Demefinezz kennel regi
Kursverksamhet för lokalklubb valp , allmänlydnad , grund & tävlingslydnad
Intensiv kurser i lek , relation , aktivering & inkallning.
Tävlat i  elitspåret de sista 10 åren
Tävlat i våra olika lydnadsklasser  med olika hundar  – Astra LP i elit , Gry elit , Inez klass III
Tävlat & tränat sök under många år
Gått flertalet ledarskapsutvecklingskurser – innehåll : konsten att ge & ta feedback , värdet i att arbeta med mål & uppföljningar , olika kommunikations nivåer , hur vi människor fungerar under stress , press & i grupper  .
Mental figurant
Etologi föreläsningar
Coachat enskilda problemekipage under flera år
Coachat flera smågrupper privat
Hanterat & arbetat med individer med utvecklade problembeteenden så som - aggressioner mot andra hundar , sociala osäkerheter , hanteringsproblem , resursförsvar , "låsningar" i samband med föremålshantering , stress hantering .