Avelsmål

Våra avelsmål , är högst enskilda & indviduella , beroende på vilken kombination vi står inför . Vad som är målet med den ena kullen kan vara helt fel för den andra !

Vad som dock är gemensamt för alla våra avelsdjur är att vi aldrig medvetet avlar på djur med fysiska /psykiska, defekter /sjukdomar . Alla våra avelsdjur & de kullar de kommer ur  , ska vara skottfasta & välutvärderade kullar- vi jobbar för att bevara de båda raserna som starka & friska arbetshundar med fokus på sport & tjänst !


Gemensamt för båda raser är också att vi alltid ordnar MH - detta sker kring unghundens 13 - 18 månaders ålder , oavsett om det då är en "sämre" eller "bättre" period för individen att beskrivas i - detta för att se unghunden så "grön" som möjligt utan inlärda beteenden
.

Vårt MH är till för oss uppfödare , som avelsutvärdering & vi lägger därför stor vikt i att utvärderingen ska ske på samma bana , vid samma tidpunkt  , med samma tetsledare & för samma beskrivare - för  att hela kullen ska få lika föutsättningar
.


Följsamhet , hög anpassningsförmåga , bra social / jaktkamplust  & trygga bett är egenskaper jag värdesätter hos den arbetande individen . Lättstartade hundar med mycket drifter är hundar som behöver kunna sortera /anpassa sig  utifrån situationen de står i - en strävan är därför att få fram hundar med nerver & balans .
Vi jobbar hela tiden i avelarbetet för att förebygga att rädslor , sociala , ljud och  Miljörädslor ,inte ska få fotfäste i våra linjer . Kullar å individer vi använder i avelsarbetet vill vi ska ha bra avreaktioner - hundar med en stor nyfikenhet & mod . Skottfasthet är en självklarhet !


Alla våra hundar lever i hemmet med familjen & tikar som kommer utifrån , har jag väl kännedom om , utanför deras prestationer & utvärderingar .

Vi anordnar gemensam röntgen , MH , valpträffar , läger & andra sammankomster . rapportering av sjukdomar ska ske till uppfödare & rasklubb
.

 

Köpa rottweiler hos oss !

Köpa HH hos oss !

Rottweilern är för mig  en arbetande hund med en stark , välbyggd men sund fysik - den ska förmedla energi & styrka/kraft   i sina uppgifter & ha en god vilja i att samarbeta med sin förare . 

Vår strävan är att få fram individer med god följsamhet , bra social kamplust & stor jaktkamplust . Vi vill se livliga hundar men dock med god sorterings förmåga & bra av & på knapp. Vi är noggranna med ett rejält gripande i våra avlesdjur -  anledningen är  att vi ser en större uthållighet & vilja i att slutföra uppgifter , fast det är jobbigt , hos de individer som har ett målinriktat gripande .

Det är viktigt att de sociala funktionerna - självsäkerheten & nyfikenheten , finns i balans , hos våra avelsdjur . Inte bara för att de ska fungera i familj & vardag utan även för att detta krävs av en stark tävlingshund.

Eftersom ett av våra avelsmål är en stark & frisk arbetshund för våra olika sportgrenar , så är det en självklarhet att vi har en ständig strävan i att använda individer som kommer ur friska kullar som ej är belastade med defekter som kan förhindra hunden från att brukas i arbete .

Vi söker dig som söker hunden med det lilla extra i arbete !

Du har krav på oss - vi har krav på dig som valpköpare!

 • MH vid 12 månader - vi hjälper dig !
 • MT från 24 månader
 • Röntgen av armbågar /höfter 12-18 månader
 • Ditt mål med ditt valpköp ska vara att tävla/jobba, med hunden .
 • Att du aktivt deltar på våra läger/träffar
 • Att du regelbundet rapporterar utveckling
 • Alla sjukdomar /skador vill vi kommer till vår vetskap - även till Ras klubbens Hälsa sektor .
 • Ärlighet & en öppen dialog .
Holländaren är en fantastisk arbetshund - en allround hund med kropp & mentalitet gjord för att kunna brukas innom våra flesta grenar faktiskt ! En stark , snabb & väldigt smidig hund både i kropp och tanke ! En lättlärd  & följsam ras med en hel del allvars sidor i .

Min strävan är att jobba för att bevara men också utveckla rasen som arbetshund & familjemedlem . Mitt mål genom val av avelsdjur är att tillföra & bredda vår ras med individer som är socialt stabila & belastbara , hundar med bra följsamhet , nyfikenhet samt skottfasthet . Egenskaper så som lek , kamp & gripande är egenskaper som jag alltid värdesätter & vill bevara .

Att vara så lätt startad & energifylld som Holländaren är , innebär att den behöver ha en god förmåga i att kunna sortera intryck & avreagera vid reaktion - detta är delar som är viktga att de finns med i aveldjuren ...

En stark arbetshund grundar sig inte bara på en god mentalitet ,utan även att få vara frisk - vår strävan är att inte använda avelsdjur som är, eller kommer ur kullar ,som är belastade med defekter eller ärftliga sjukdomar som omöjliggör ett aktivt liv för hunden ...

Vi söker dig som söker hunden med det lilla extra i arbete !

Du har krav på oss - vi har krav på dig som valpköpare!
 • MH vid 12 månader - vi hjälper dig !
 • MT från 24 månader
 • Röntgen av armbågar /höfter 12-18 månader
 • Att du aktivt deltar på våra läger/träffar
 • Ditt mål med dit valp köp ska vara att tävla/jobba, med hunden .
 • Att du regelbundet rapporterar utveckling
 • Alla sjukdomar /skador vill vi kommer till vår vetskap - finns vet.pr. önskar vi kopia.
 • Ärlighet & en öppen dialog .